ES PARAMA

Pagal  Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonę „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“priimtas sprendimas skirti paramą projekto „Jaunojo ūkininko Donato Adomavičiaus ūkio įkūrimas“ įgyvendinimui.

Paramos intensyvumas 100 proc., o skirtos paramos suma – 60 000 eurų.

Projekto įgyvendinimo metu bus įsigyta technika:

Traktorius, frontalinis krautuvas, priekaba, plūgas bei žolės smulkintuvas.